dijous, 10 de febrer del 2011

El Govern valencià imposa com a data límit de pagament de les dues multes de 600.000 € el proper 20 de març

El Govern valencià va iniciar el gener de 2007 (ara fa, per tant, 4 anys) un procés de persecució econòmica i política contra Acció Cultural del País Valencià (ACPV) que té com a objectiu intentar tancar les emissions de TV3 al País Valencià i castigar amb multes desproporcionades una associació cultural sense ànim de lucre com la nostra. Tot i l’extraordinària desigualtat de forces, ACPV ha aconseguit mantenir la major part de la xarxa de repetidors encara en funcionament, però hi ha tres que han estat precintats per la Generalitat (la Carrasqueta a l’Alacantí, Alginet a la Ribera Alta i Llosa de Ranes a la Costera) i els altres tres principals repetidors (Montdúver a la Safor, Perenxisa que cobreix la Ribera Baixa, l’Horta i els Camps de Morvedre i del Túria) i Bartolo (que cobreix les dues Planes) estan sotmesos a diferents procediments judicials impulsats pel mateix Govern amb la intenció d’intentar també tancar-los.

A més de l’amenaça que continua existint, per tant, sobre els repetidors que encara emeten el senyal de TV3 al País Valencià, el Govern valencià ha imposat a ACPV 3 multes per cadascun dels repetidors precintats. La primera, per un total de 126.943,90 €, ja ha estat pagada per ACPV. Queden pendent de pagament dues multes de 300.000 € cadascuna (que sumarien per tant 600.000 € més els interessos meritats).


ACPV va presentar en el seu moment recurs a les dues ordres de pagament, però la darrera Resolució de la Direcció General de Tributs de la Conselleria d’Hisenda de la Generalitat Valenciana ha posat fi als nostres recursos de manera definitiva, i ens ha imposat la data del proper 20 de març com a límit per a fer efectiu el pagament del total de les dues multes pendents.

En el cas que ACPV no fera efectiu l’esmentat pagament, les conseqüències serien molt greus:

1er.- S’obriria la via de constrenyiment administratiu i, per tant, el deute s’augmentaria automàticament en un 20% (120.000 € que caldria sumar al principal de 600.000 € més els interessos meritats) i s’obriria un termini de 50 dies per a fer front a aquest deute augmentat. També es meritaria en favor de l’administració autonòmica interessos que passaran a tenir la qualificació jurídica de demora i per cada dia que es mantinga aquesta situació.
2n.- La situació de l’entitat passaria a ser de “no estar al corrent amb l’Administració Pública”, la qual cosa bloquejaria la possibilitat de percebre ajudes públiques de qualsevol tipus.
3r.- Si no es fes front al deute augmentat pel constrenyiment en el termini de 50 dies, s’obriria el procediment d’embargament dels bens i drets de l’entitat (comptes corrents, ajudes pendents de cobrament, propietats immobiliàries i mobiliàries...).

D’aquesta manera, el Govern valencià no només no ha atés les reiterades crides fetes pel Govern de Catalunya per arribar a un acord de reciprocitat entre Canal 9 i TV3, ni ha mostrat cap respecte cap als 651.650 signats de la ILP “Televisió sense Fronteres”, sinó que ha continuat la seua ofensiva judicial i de càstig econòmic contra ACPV, en el que és un cas d’atac a una associació cultural sense precedents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada