dijous, 3 de febrer del 2011

TENIM DRETS. SÍ A LA NOSTRA LLENGUA!


València, 3 de febrer de 2011

NOTA DE PREMSA
ACCIÓ CULTURAL ORGANITZA COMISSIONS PER LA LLENGUA A TOT EL PAÍS VALENCIÀ

L’ENTITAT IMPULSA UNA CAMPANYA PER L’ÚS SOCIAL
DE LA LLENGUA

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha impulsat des del seu naixement, ara fa 40 anys, polítiques de normalització lingüística que, en cada moment, han estat clau per avançar en aquest sentit: als anys 70 va ser la formació de 10.000 professors mitjançant els Cursos Carles Salvador que van possibilitar l’aplicació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià; als anys 80 va ser l’arribada de TV3 al País Valencià com a primer pas per a garantir la presència de la nostra llengua en l’àmbit àudio-visual; als anys 90 va ser l’impuls dels cantants i grups valencians en català com a mitjà per a connectar les joves generacions amb l’ús de la llengua, mitjançant els Tirant de Rock i, posteriorment i fins avui, els circuits Tirant de Cançò i el concurs Amplifica’t…
Ara, iniciat el segle XXI, Acció Cultural entén que és necessari fer un nou pas endavant en la normalització lingüística: cal guanyar espais d’ús social més enllà de l’ensenyament, per dues raons: primer, perquè si no el que s’avança en l’ensenyament no es tradueix socialment, perquè bona part dels xiquets i els joves formats en català acaben socialitzant-se en castellà; segon, perquè la societat valenciana és prou madura i, en aquest sentit, hi ha una demanda creixent d’avançar en els diferents àmbits d’ús.
Acció Cultural considera que, concretament, hi ha dos àmbits en els que és necessari i possible plantejar avanços respecte a l’ús de la llengua: són els que fan referència a la nostra relació amb l’administració autonòmica, d’una banda, i amb l’empresa privada (bancs i caixes, superfícies comercials, empreses de telefonia mòbil i internet…), d’una altra.

Per això, Acció Cultural impulsa
la campanya “Tenim drets”, que té una doble vessant:
-informativa i pedagògica: mitjançant l’edició d’una Guia de Drets Lingüístics volem informar els valencians que tenen uns drets legals com a catalanoparlants, i mitjançant l’edició de senzills manuals de conducta en forma de tríptics i d’una sèrie de material (cartells en diversos formats, diferents models d’adhesius…) fem pedagogia de la necessitat d’un comportament col·lectiu de fidelitat lingüística, d’exigència de respecte als nostres drets i de consciència de la nostra capacitat d’aconseguir avanços en aquest camp si ens mantenim fidels a la llengua de manera col·lectiva
-d’accions concretes: Acció Cultural instarà els valencianoparlants a accions concretes al llarg de l’any (com ara, en el moment de la declaració d’Hisenda, a fer-la en la nostra llengua, tant si és en paper com per internet).

D’altra banda, aquesta campanya tindrà una triple articulació organitzativa:
-d’extensió al conjunt del País Valencià mitjançant una xarxa territorial d’activistes organitzats en Comissions per la Llengua en 150 poblacions valencianes on Acció Cultural té presència;
-d’atenció particular a la implicació dels joves mitjançant l’organització de Comissions per la Llengua en 200 instituts i totes les universitats valencianes;
-d’imbricació social mitjançant el treball conjunt amb les prop de 200 associacions de tota mena que ja van col·laborar amb nosaltres en la ILP “Televisió sense Fronteres”.
Això per tant ens pot permetre implicar a molts milers de valencians, en un esquema en xarxa que convertesca aquesta iniciativa en la campanya de tots.

De fet, partim de l’experiència exitosa d’aquella ILP, que ens va permetre aconseguir que 253.000 valencians signaren per TV3 (i arribar a pràcticament el doble: per cada signant, hi ha una mitjana d’una altra persona a la que li arriba la proposta encara que finalment no acabe signant).

Per facilitar aquest progressiu canvi de comportaments que implica aquesta campanya, hem creat també una web específica: http://acpv.cat/tenimdrets/index.html i un telèfon de la llengua -902 117 076- i una adreça electrònica tenimdrets@acpv.cat per a informació i gestió de denúncies. La campanya comptarà amb el suport del nostre Servei Jurídic i de l’equip de l’Institut de Politica Lingüística d’ACPV, així com de la xarxa de casals, a on qualsevol valencià podrà adreçar-se per a demanar informació, gestionar peticions de canvi de llengua en els escrits que rep de l’administració i dels bancs o empreses amb qui té alguna relació econòmica, així com presentar denúncies o recursos en defensa dels nostres drets lingüístics, les quals seran gestionades per ACPV.
Amb aquesta campanya, Acció Cultural busca la mobilització de milers de valencians entorn d’una xarxa de Comissions per la Llengua flexible, amb forta implantació territorial, amb el suport pràctic de la nostra infraestructura, per aconseguir un canvi de mentalitat en el sentit de promoure la lleialtat lingüística dels valencianoparlants i aconseguir objectius concrets, positius i possibles. I d’aquesta manera iniciar una dinàmica que pot implicar moltíssims valencians en l’objectiu de fer real un avanç concret en els usos socials de la llengua.FOTO
D'esquerra a dreta:
Ferran Suay, membre de l’Institut de Política Lingüística d’ACPV;  Cristina Fernàndez, actriu de la serie de RTVV L'Alqueria Blanca i Eliseu Climent, president d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada